Menu

DBUs protokol af 29.10.2020

image Nye corona-restriktioner fra DBU
30. oktober 2020 kl. 09:07
HUSK mundbind samt...

Udsnit fra DBU´s protokol af 29.10.2020 version 13.

 

Dette er de vigtige punkter for jer som træner- leder – frivillig i TGB og det er super vigtigt at i er OBS på dem og gør alt hvad i kan for at overholde – og informere forældre – spillere. Er der tvivls spørgsmål – tolkningsspørgsmål eller lign. Så kontakt Morten Refnov på morten@fam-refnov.dk eller send en SMS til 25179612 og bed om en opringning.

 

Ønsker man at læse hele protokollen på 12 sider. Kan den findes på dette link

https://www.dbu.dk/media/17989/protokol-for-dansk-fodbold-vers-13-29-10-20.pdf

Generelle retningslinjer

 

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal altid følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug.
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre.
 • Der må ikke være fælles håndklæder.
 • Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning/kamp starter. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af.
 • Alle forlader fodboldanlægget efter træningen/kampen er slut.
 • Der må ikke arrangeres træningslejre med overnatning.
 • Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses.

 

Guidelines for afvikling af træning

 

Ifølge det gældende forsamlingsforbud er der i idrætten pr. 26. oktober forskel på personer over og under 21 år. Det betyder, at børn og unge til og med 21 år må træne maks. 50 sammen (inkl. trænere), mens voksne over 21 år maks. må være 10 sammen i en gruppe (inkl. træner). Nedenstående retningslinjer skal ses i lyset af det gældende forsamlingsforbud.

 

Før træning

 

Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.

 

Under træning

 

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4 m2 under træning.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end det gældende forsamlingsforbud tilskriver (børn og unge op til og med 21 år: 50 personer), (voksne over 21 år: 10 personer).
 • Sammen med børn og unge op til og med 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle aktiviteten forsvarligt. Der må f.eks. gerne deltage voksne sammen med børnene til Bold & Bevægelse. De voksne indgår i det maksimale antal på 50 personer. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført. Dette kan dog ikke fortolkes sådan, at fx 8 spillere på 22 år kan træne sammen med 13 spillere på 20 år. Her er der ikke tale om en nødvendig deltagelse af dem over 21 år.

 

Hvis der er tilskuere til træning, er det vigtigt, at det er meget tydeligt, hvilken ”gruppe”/træningshold disse tilskuere hører til. De skal opholde sig siddende i et afgrænset tilskuerareal, som ikke er for tæt (mindre end to meter) på en anden træningsbane, hvor en anden gruppe træner. Læs mere om regler for tilskuere på side 8 i denne protokol.

 Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:

 

Alle træningssessioner skal iagttage det gældende forsamlingsforbud. Der må ikke være flere end [pr. 26 oktober] 10 personer forsamlet i forbindelse med træningsaktiviteten. Der er dog en undtagelse for børn og unge til og med 21 år, som må være op til 50 forsamlet inkl. trænere.

 

Hvis man udnytter større arealer, hvor flere kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand. Grupperne må på intet tidspunkt blandes eller have noget med hinanden at gøre. Der må fx heller ikke være én træner, der styrer to træningsgrupper samtidigt.

 

Vi anbefaler, at fodboldanlægget indrettes i zoner. Dette gøres lokalt i foreningen eventuelt i samarbejde med kommunen. Der skal være minimum 4 kvadratmeter pr. person. Der må maksimalt være det antal personer i en zone inklusive træner/leder som det gældende forsamlingsforbud foreskriver.

 

Banemål:

 • 11-mands bane = 105x68
 • 8-mands bane = 68x52,5
 • 5-mands bane = 40x30
 • 3-mands bane = 21x13

 

Banerne skal være tydeligt afmærket, og der skal være klar afstand (minimum 2 meter) mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand. Vær i øvrigt særligt opmærksomme på afstande mellem træningsgrupper, hvis I tillader tilskuere under træning.

 

 

Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

 

Hvis der opholder sig personer i ”buffer-zonerne” rundt om de afmærkede baner, kan anlægget risikere at blive opfattet som ét stort område med for mange mennesker forsamlet, så sørg for en meget tydelig afmærkning og en klar henvisning til, hvor tilskuere kan befinde sig siddende, hvis de tillades ved træninger.

 

Særlige retningslinjer omkring indendørs fodbold

 

Ved indendørs fodboldaktiviteter gælder præcis de samme retningslinjer for udendørs træning og kamp som ovenfor beskrevet. Vær dog særligt opmærksom på følgende retningslinjer, omkring indendørs:

 

 • Der kan afvikles indendørs fodboldtræning for både voksne og børn, hvis forsamlingsforbuddet og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis (maks. 10 personer over 21 år forsamlet eller maks. 50 personer til og med 21 år (inkl. trænere, som gerne må være over 21 år).
 • Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand og 4 kvadratmeter gulvareal per person. Indendørs træningsaktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten. Hvis der er flere grupper til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Foreninger og faciliteter bør fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.
 • Der kan afvikles indendørs stævner og kampe for børn og unge op til og med 21 år, så længe det gældende forsamlingsforbud på 50 og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Indendørs fodbold for børn og unge op til og med 21 år kan afvikles i stævner, hvis deltagerantallet i den enkelte stævnegruppe ikke udgør flere personer end forsamlingsforbuddet tillader.

 

 • Det betyder, at der maksimum må være 50 personer i en stævnegruppe inklusive spillere, trænere, dommere og officials (tidtager og speaker = officials og skal tælle med i de 50).

 

 • Ved kampe og stævner for børn og unge op til og med 21 år er der givet en dispensation, så der må være tilskuere. Tilskuere skal sidde ned på stole, som er faste pladser. Hvis tilskuere sidder på bænke, skal der være minimum en meter til sidemanden på begge sider. Hvis 500 personer er forsamlet, gælder det stadig, at maksimalt 50 af dem må være aktive i begivenheden (spillere til og med 21 år, dommere, trænere og officials).

 

 • Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.

 

 • Antallet af personer, der kan forsamles, er, især indendørs, meget afhængigt af den enkelte facilitet, da rigtig mange haller ikke vil være store nok til, at der kan være op til 500 personer forsamlet forsvarligt. Derfor er afstanden til andre mennesker altafgørende. Hallens retningslinjer for antal tilladte personer skal altid følges.

 

 • 29. oktober er der indført krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned. Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter. Kravet om mundbind gælder heller ikke i omklædningsrum.

 

Rengøring ifm. indendørs fodbold:

 

 • Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes eller rengøres en gang pr. time dog senest efter hver endt stævnegruppe/pulje eller efter hvert træningshold. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer nye personer ind i hallen, før alle har forladt den, og der er sprittet af/gjort rent. Det betyder, at der skal lægges tid mellem træningsholdene/stævnerne/puljerne, så det muliggør en afspritning/rengøring.

 

Futsal:

 

 • Når der spilles futsal gælder ovenstående regler om indendørs fodbold samt nedenstående punkter:
 • Ved fusal-kampe skal målrammerne afsprittes efter hver kamp.
 • Ved futsal-stævner bør målrammerne afsprittes 1 gang pr. time hvis der er tale om puljespil med de samme hold i puljen, der spiller flere gange.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

 

 

Med sportslig hilsen

 

Morten Refnov.

TGB bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse af vor hjemmeside. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.