Menu

Generalforsamlingen 2017

image
03. april 2017 kl. 15:47

TGB's Generalforsamling
Af Preben Arildsen

De 40 medlemmer, der var mødt op til TGB's ordinære generalforsamling den 31.1.17, blev budt velkommen af formand Morten Blach Nielsen.

Mogens Mika blev valgt som dirigent, og han udpegede Henrik Romanski og Kurt Nielsen som stemmetællere.

I sin beretning startede formanden med at orientere om en aftale, der er indgået mellem DBU og Divisionsforeningen samt Lokalunioner indenfor DBU. Aftalen handler om en historisk investering i talentudvikling og fundamentet for en ny sportslig vision på tværs af dansk fodbold, hvilket betyder, at flere opgaver rykkes tættere på klubberne. (Aftalen kan læses på DBU Lolland-Falsters hjemmeside – red.)

Ungdommen har igen været igennem et år med faste traditioner som fodboldskole, fairplay stævne og masser af turneringsbold.

Gennem året har der været lidt udskiftninger af trænere i ungdomsafdelingen, men puslespillet er gået op.

Der har været nye tiltag i klubben på ungdomssiden, hvor Martin Ørsted stoppede som træner, men blev ikke sluppet. Han blev efterfølgende pigekoordinator med ansvar for pigeafelingen og deres tiltag.

Klubben har oprettet et ungdomsråd, der består af spillere fra U12 til de ældste af ungdomsårgangene. Deres opgave er at komme med forslag til, hvad der gør klubben mere spændende at være i.

Der har i 2016 været stor fokus på uddannelse af vore trænere. Martin Ørsted og Morten Refnov har taget EUFA's B-licens. Per Fyhr og Josephine Fyhr er startet på UEFA's C-licens og Henrik Romanski har taget M1 (målmandstræner). Andre ungdomstrænere har valgt at tage inspirationskurser.

Støtteforeningen afholdt i efteråret afslutningsfest i Torebyhallen for ungdommen med deltagelse af 250 personer. Vandrepokaler blev uddelt efter inspiration fra Henning Danholt, der i årets løb har set en masse ungdomskampe.

Seniorafdelingen har haft et hektisk år med trænerskifte og en del hårde kampe. En del spillere er blevet for gamle til U17 holdet og er permanent rykket op som senior, hvilket giver et frisk pust og tegner godt for fremtiden.

1. holdet kiksede spillet til oprykningsspillet i serie 1 med en 7. plads. Holdet starter derfor nedrykningsspillet på en 1. plads.

Der lød en stor tak til Jens Holck, der valgte at stoppe som holdleder for 1. holdet. Jens har brugt megen tid i TGB som spiller, holdleder, banekridtning og meget mere.

Oldboys levede ikke op til forventningerne med en top 2 placering i foråret, men endte som nummer 3, og måtte spille i OB2. Her var der kun en ting, der gjaldt - nemlig pokalen, der blev taget hjem i en meget spændende kamp på lysbanen i Toreby mod ærkerivalerne fra Maribo, der tabte 3-2.

Veteranerne holdt stilen med 2 8-mandshold. Det blev til en 3. og 1. plads. Kampen om pokalen blev til en sejr over Maribo. Stor tak til Kurt ”Rassi” Rasmussen, der efter mange år stopper som holdleder.

Klubbens jernhårde ”ladies” kører fortsat i samme stil med Merete Pedersen ved roret.

Selvom dåbsattesten i flere år har vist ”oldgirls”, fortsætter de ufortrødent med at udfordre de unge piger i 8-mandsrækkerne, hvor de trods diverse barselspauser og små skavanker formår at hive nye spillere ind til at erstatte de fraværende. Det er et flot og fantastisk forbillede for vigtigheden af sammenhold og venskab forenet gennem fodbold i den gule trøje.

En lang epoke i TGB's historie er slut. Den gamle bane i Grænge er nedlagt, pløjet op og indgået i landbrugsjord.

Formanden sluttede sin beretning med en tak til sponsorer, annoncører og alle, der i 2016 har hjulpet til i klubben.

Da kasserer Winnie Refnov var sygemeldt, fremlagde Morten Refnov regnskabet, der viste et mindre overskud på kr. 2.290,92. Regnskabet blev vedtaget.

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent.

Bestyrelsen havde indsendt et forslag om vedtægtsændringer, da banken ikke kunne godkende teksten fra sidste års vedtægtsændring, der nu i §9 står: ”Formand og kasserer har hver især, individuelt råderet over og adgang til klubbens bankkonti”.

Valg til bestyrelsen blev følgende:

Valg af bestyrelse:

- Morten Blach Nielsen –   ønskede ikke genvalg
- Winnie Refnov – genvalg
- Henrik Romanski –    udtrådt 2016, ønskede ikke genvalg
- Lars Hansen – nyvalg

Repræsentant (over 25 år):

- Per Fyhr – nyvalg

Suppleanter (over 25 år):

- Martin Ørsted – nyvalg

Suppleanter (over 25 år):

- Thomas Hornstrup Stein – nyvalg

Revisor:

 - Finn Jensen – genvalg

Revisorsuppleant: 

-  Kurt Nielsen – genvalg

 

På generalforsamlingen blev Hans Nielsen og Ilse Skov Henriksen udnævnt til æresmedlemmer.

Mogens Mika blev valgt til årets træner/leder 2016. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

- formand Morten Refnov

- næstformand/sekretær Bjarne Boesen

- kasserer Winnie Refnov

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Lars Hansen

- Adam Dreyer

- Flemming Pedersen

Repræsentanter (over 25 år)

- Per Fyhr

Suppleanter:

- Martin Ørsted

- Thomas Hornstrup Stein

Ansvarsområderne kan ses under bestyrelsen >>

TGB bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse af vor hjemmeside. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.