Menu

TGB's generalforsamling 2016

image 2015 et år med mange aktiviteter...</p>
11. februar 2016 kl. 12:01
2015 et år med mange aktiviteter...

TGB's Generalforsamling Af Preben Arildsen Tirsdag den 26. januar 2016 indledte de ca. 30 fremmødte medlemmer generalforsamlingen med at mindes klubbens mangeårige medlem Bjarne Falk Hansen, der døde i starten af året.

Formand Morten Blach Nielsen bød velkommen, og Preben Arildsen blev valgt som dirigent, der udpegede Jacob Søndergaard og Tage Nagel som stemmetællere. I sin beretning startede formanden med at orientere forsamlingen om den i sommerferien 2015 indgåede aftale mellem DBU og Foreningen af Lokalunioner, FLU.
Aftalen sætter rammer for de næste 6 års samarbejde for områder som bla. de økonomiske rammer i DBU. Aftalen lægger op til et øget samarbejde med kommunerne, så der kan gøres brug af de mange muligheder i fodboldens verden. Vi kan glæde os over, at DBU Lolland-Falster er den første lokalunion, der i efteråret 2015 indgik en samarbejdsaftale om breddefodbolden med Guldborgsund kommune.

Aftalen omfatter samarbejde om skolereform, idræt i landdistrikterne, inklusion, sundhed, faciliteter, EURO 2020 og mange andre områder. I ungdomsafdelingen gik året med masser af aktiviteter og årgangsmestre, hvilket viser, at vi har en stærk og sund ungdomsafdeling.  Året har haft stor spillertilgang på flere årgange.

Flere af vores hold har deltaget i stævner udenbys. Igen i år blev der afholdt fodboldskole på Torebys anlæg, hvor ungdomsspillere fra vores klub sammen med spillere fra Tingsted, B.Frem, Øster Ulslev og DMI fik en oplevelse af, at have udviklet sig som fodboldspiller efter en uge på banerne i Toreby. Skattejagten, der er fodboldskole for de mindste årgange, blev i år afholdt i TGB i samarbejde med Tingsted, NFC, VB og B1938.

I årets løb har der været tilgang af pigespillere, og det lykkedes også at få stablet et pigeudvalg på benene. Det skal tage hånd om pigerne og deres interesser med ture, hygge, stævner og andre sociale arrangementer. Hos seniordamerne gik det igen i år godt trods det, at de ikke slider meget på græsset til træning. De måtte nøjes med en 3. plads. Det var nok mere af taktiske grunde, så de ikke som sidste år fik ødelagt deres sommerferie med en Final-4.

Herre seniorernes 1. hold gav ikke den nye træner Kurt Jakobsen mulighed for at føre sine forventninger ud i livet, da omkring 12 spillere valgte at forlade klubben og spille andre steder. De havde præsteret mindre godt og havde overladt klubbens 1. hold på en sidsteplads i LF seriens nedrykningsspil i foråret og dermed nedrykning til serie 1. Efterårsturneringen blev en blandet fornøjelse, hvor man skulle finde tilbage til spillet igen, og det betød, at der var mange dumme pointtab, men holdet spillede sig i oprykningsspillet og har dermed et ”friår” til at spille sig bedre sammen.

Old boys klarede sig flot i foråret med en 2. plads med Rene Kok som den store organisator. I efteråret var det svært med at stille hold, både for os og modstanderne, så det blev kun til 6 kampe og en 4. plads.
Veteranerne fejrede store triumfer i 2015. Der var mistet nogle spillere, så 2 8-mands hold blev tilmeldt, og de sluttede på en 2. og en 3. plads. 3. halvleg blev altid vundet med sociale arrangementer ved fælles hjemmekampe.

Måltavlen er stadig et smertensbarn, men der er lavet aftale med en elektronisk kyndig, der kommer og måler hele tavlen igennem, når vejret tilladet det.

I forlængelse af det i foråret afholdte førstehjælpskursus, arrangeret af TGB i samarbejde med DBU, Tryg Fonden og Røde Kors, blev der indkøbt en hjertestarter, som blev opsat på klubhusets vestgavl.

Formanden takkede sponsorerne og annoncørerne i klubbladet og alle, der har ydet en indsats for klubben i 2015 og håber, at alle i 2016 vil være med til at holde gang i TGB og hjælpe, hvor man kan. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Kasserer Winnie Refnov fremlagde et regnskab med et underskud, der blev større end forventet pga. mindre tilskud fra kommunen, svigtende sponsorindtægter og en al for stor kontingentrestance fra medlemmerne. (Se dog at få betalt den kontingent kære medlemmer – red.)
Kassereren havde en bøn til sponsorudvalget om at gøre en ekstra indsats med at tegne nye sponsorater. Regnskabet blev godkendt.

Trods årets underskud valgte generalforsamlingen, at kontingentet skal være uændret. Et forslag om ændring af vedtægterne blev vedtaget. Fremover deler formand og kasserer råderet og adgang til klubbens bankkonti.

Valg til bestyrelsen blev følgende:
Valg af bestyrelse over 25 år:
Flemming Pedersen – genvalg Morten Refnov – genvalg Bjarne Boesen – genvalg
Valg af bestyrelsesrepræsentanter u/25 år: Adam Dreyer – genvalg
Valg af suppleanter: Bestyrelsen over 25 år: Per Fyhr – nyvalg
Repræsentant: Rene Kok – genvalg
Revisor: Sonja Wiell – genvalg
Revisorsuppleant: Kurt Nielsen – genvalg

Tage Nagel fik overrakt en gave af bestyrelsen. Gaven var en beskrivelse af, hvordan man færdes på cykel i bymiljøet, når der forefindes fortorv, cykelsti og fodgængerfelt. Cykelreglerne var indsat i glas og ramme. Gaven var nok en hentydning til den bøde, Tage modtog i sommeren 2015, der i øvrigt er beskrevet her i Klatten og i hele landes dagspresse. Klubbens mangeårige medlem Kurt Nielsen blev udnævnt til klubbens 23. æresmedlem.

Kurt har, siden han startede i klubben for mange år siden, været en ægte TGB`er, og været meget aktiv i klubben, både som spiller, holdleder, husmand, korrektør og medredaktør af Klatten og mange andre gøremål. Et stor til lykke til Kurt med udnævnelsen, der er fuldt fortjent.

Formanden takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede af med klubsangen og et 3-foldigt hurra for TGB.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
- formand Morten Blach Nielsen
- næstformand Bjarne Boesen
- kasserer Winnie Refnov
- sekretær Bjarne Boesen

TGB bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse af vor hjemmeside. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.